Hotline: 0908.498.779

Chính sách vận chuyển

CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN

Chính sách giao hàng – vận chuyển theo thỏa thuận giữa hai bêm khi xác nhận đặt hàng bao gồm:

  • Phương thức giao hàng: Khi Công ty TNHH SX TM DV INOX Minh Ánh nhận được xác nhận đặt hàng kèm theo địa chỉ giao hàng, phương thức sẽ được thỏa thuận và ghi trực tiếp trong phiếu giao hàng.
  • Thời gian giao hàng: Theo thoat thuận 2 bên, khi Công ty TNHH SX TM DV INOX Minh Ánh nhận được đơn đặt hàng, đồng thời sẽ xác nhận với khách hàng, thời gian ghi trực tiếp trên phiếu giao hàng.
  • Các trường hợp phát sinh sẽ được Công ty TNHH SX TM DV INOX Minh Ánh báo trước cho khách hàng hoặc nếu khách có phát sinh 2 bên sẽ thỏa thuận và được xác nhận bằng văn bản, mail, phiếu giao hàng.

Được ghi đầy đủ trên hóa đơn giao hàng, hợp đồng ký kết giữa 2 bên

CÔNG TY TNHH SX TM – DV INOX MINH ÁNH

Hotline 1 0908498779 Hotline 2 0908 498 779 Fanpage Chat FB Chat Zalo